Oferta

Nasza oferta:

– Piasek płukany 0-2 mm
– Piasek kopany ze złoża
– Grys płukany 2-8 mm
– Grys płukany 8-16 mm
– Żwir odsiany16-31 mm
– Mieszanka ziemno-piaskowa
– Pospółka ze złoża 0-31,5
– Mieszanka dolomitowa 0-31,5mm/0-63 mm(Kopalnie dolomitu)
– Mieszanka dolomitowa 0-31,5mm/0-63 mm(Kamieniołomy Świętokrzyskie)
– Gruz ceglano-betonowy 60/ 40% 0/31,5mm
– Gruz ceglano –betonowy 60/ 40% 31,5/63mm

Zapraszamy do współpracy